Musikprogramtävlingen

Både Wind Band och Brass Band är välkomna att delta. 

Anmälda korps bestämmer själva sitt program och framträdande. Ni spelar en 20 minuters konsert med egen vald repertoar. Repertoaren skall innehålla ett balanserat och allsidigt program. Senast tre veckor före festivalen skickar ni en lista och partitur över valda musikstycken.

Juryn bedömer utförandet och konsertupplevelsen samt val av repertoar och hur väl det passar er nivå. Genomsnittet av juryns poäng ger det slutgiltiga resultatet och korpset med högsta poäng är vinnaren. Tävlande korps erhåller skriftliga jurykommentarer, diplom och hederspriser i samband med finalkvällen. Bedömningen är öppen och juryns beslut kan inte ändras. 

Grundläggande slagverk och notställ finns på plats. Lista över slagverk meddelas senare.