Programtävlingen

Anmälda grupper bestämmer själva sitt program och framträdande. 

Både Wind Band och Brass Band kan delta. 

Grupperna spelar en 20 minuters konsert med en egen vald repertoar. Repertoaren skall innehålla ett balanserat och allsidigt program. 

Det görs ingen skillnad mellan janitsjar eller brass band-besättningar.

I god tid före festivalen skickar grupperna in en lista över valda musikstycken.

Juryns bedömning är max 100 poäng varav 30 poäng är för val av repertoar och 70 poäng för det musikaliska genomförandet.

Genomsnittet av juryns poäng ger det slutgiltiga resultatet och korpset med högsta poäng är vinnaren. 

Tävlande grupper erhåller skriftliga jurykommentarer, diplom och hederspriser i samband med finalkvällen.

Bedömningen är öppen och juryns beslut kan inte ändras.