Konserter & Parader

Ni bestämmer själva hur mycket ni vill spela och tävla, genom att fylla i dokumentet ”KorpsFakta” med önskemål om vilka arrangemang ni vill delta på. Därefter skapar vi ett program som är skräddarsytt för respektive korps.

Kungsportsplatsen

Utomhuskonsert vid ett av Göteborgs trevligaste torg. Mycket folk i rörelse. Ni spelar en 30 minuters konsert med en egen vald repertoar. Ta med eget slagverk. Trumset och notställ finns dock på plats. Tunga instrument hjälper vår transportenhet till med om ni önskar det.

Party-Paddan

Sittande utomhuskonsert längs Göteborgs kanaler. Cirka 45 minuter per tur. Gå ombord på den klassiska sightseeingbåten mitt i city vid Kungsportsplatsen, upplev den gamla vallgraven och kanalerna ifrån 1600-talet. Ni spelar när Party-Paddan åker runt. Paddan-turen är ett av de populäraste och mest välkända sätten att uppleva Göteborg. Ta med eget slagverk. Trumset och notställ finns dock på plats.

Stadsparad med marschtävling

Paraden har en förutbestämd väg genom centrala Göteborg. Ni kan vara med på paraden utan att delta på själva marschtävlingen. Tävlingsdelen har två domare som bedömer det visuella samt det musikaliska framförandet. Bedömning sker utmed paradvägen.Det delas ut tre priser, ett för bästa musikaliska, ett för bästa visuella, samt ett för bästa totalupplevelse. Varje korps har 5 minuter på anvisad yta att visa valfritt program innan paraden börjar. Villkoret för att tävlingen skall genomföras är att minst tre korps anmäler sig. Mer och utförligare information samt program kommer i god tid innan festivalen. Tävlande korps erhåller skriftliga jurykommentarer, diplom och priser i samband med finalkvällen. Bedömningen är öppen och juryns beslut kan inte ändras.

Stadsparad

Vid paraden går ni en runda i centrala Göteborg, där gågator och välbefolkade torg passeras på vägen. Flera korps marscherar samtidigt med några minuters avstånd. Paradordning och väg meddelas senare.