Marschtävlingen

Tävlingen består av två moment, en formationsmarsch och en parad.

Vid formationsmarschen får korpset göra en valfri presentation på maximalt 12 minuter på anvisad yta.

Under paraden går de tävlande korpsen en förutbestämd paradväg där de kommer att bedömas utmed vägen.

Tävlingen har två domare, en bedömer det musikaliska framförandet och en bedömer det visuella.

Det delas ut tre priser, ett för bästa musikaliska, ett för bästa visuella samt ett för bästa totalupplevelse.

Bedömningen är öppen och juryns beslut kan inte ändras.

Tävlande korps erhåller skriftliga jurykommentarer, diplom och priser i samband med finalkvällen. 

Villkoret för att tävlingen skall genomföras är att minst 3 korps anmäler sig.

Mer och utförligare information samt program kommer i god tid innan festivalen.

 MF 094 MF 010 MF 017