Marschtävlingen

Under stadsparaden går dom tävlande en förutbestämd paradväg.

Marschtävlingen har två domare, en bedömer det musikaliska framförandet och en bedömer det visuella. Bedömning sker utmed paradvägen.

Det delas ut tre priser, ett för bästa musikaliska, ett för bästa visuella samt ett för bästa totalupplevelse.

Tävlande erhåller skriftliga jurykommentarer, diplom och priser i samband med finalkvällen.

Villkoret för att tävlingen skall genomföras är att minst tre korps/orekstrar anmäler sig.

Mer och utförligare information samt program kommer i god tid innan festivalen.

Bedömningen är öppen och juryns beslut kan inte ändras.