Workshops

Målsättningen är att deltagarna ska få en påfyllnad av inspiration och kunskap.

Våra instruktörer/gästdirigenter är professionella musiker och pedagoger.

  Instruktörerna kommer att arbeta med det som är viktigt. Det kan exempelvis innebära fokus på klang, andning, intonation eller teknik.

  Utförligare information och program kommer i god tid innan festivalen.

Välkomna att delta på våra populära workshops.